Thursday 28 February 2019

(Dutch) Yves Bosteels from Jan De Nul on eAcademy #vovpitstop @vovnetwerk #liveblog

Liveblog from Yves Bosteels over Kennis, Proces and Innovatie (just some pointers from his talk) Mostly in Dutch

Jan De Nul eAcademy (eLearning begonnen in 2017), combineren van opleidingen.
6500 medewerkers, internationaal, (80 – 100 lopende projecten, waarvoor opleiding aangeboden moeten worden, met een oplossing voor verschillende infrastructuur problemen, o.a. schepen).
Cornerstone on Demand (offline niet interessant voor schepen)
Online/offline LMS
Recurrente vragen van klanten
·       Training & Needs analysis
·       Show me training background
·       Show me certification
·       What other career training do you provide
·       Project-specific training (eg. Parkwind (nieuwe installatiemethode) – efficient bout placement
Schepen getest vanaf 2018
7 eModules (in 2018, gerigistreerde opleidingen, merendeel klassiek).
Iedere nieuwe werknemer krijgt onmiddellijk upcoming learning sessions, with training programs (cfr AICCM)
Impact van eAcademy precies gemeten?
  • ·       Kwisformule ingewerkt in modules (zie volgende slides)
  • ·       Dashboards voor teamlead en departementshoofden
  • ·       Hoe wordt er voor verankering en transfer gezorgd van wat geleerd wordt?

o   Testen in de module
o   Materiaal blijft in de eBib beschikbaar
o   Nadien ook aan bod laten komen in klassieke training
o   Van aanvraag tot aanlevering (3000 – 25000 eur per module, met module ca. 30 minuten – we automate parts to 2000 EUR per module, with adapted assessment)
Hoe zorgen ze ervoor dat mensen naar de eAcademy gaan?
  • ·       PR actie om animo te geven
  • ·       Mensen wel enthousiast qua materiaal

Implementatie voor eAcademy
·       PM aanstellen om dit gestructureerd en ‘serieus’ aan te pakken
·       Use case vroeg om eigen IT-inbreng om alles op schepen te kunnen implementeren
·       HR & IT
Flipped classroom approach: manage the expectations, ensure pre-contact knowledge acquisition
RoadMap:
·       Alle schepen online krijgen
·       Interne opleidingsmatrices in eAcademy + mails met uitnodigingen
·       1370 externe cursussen naar eAcademy krijgen met een approval flow
Modules
·       Tegen eind maart: 16
·       Tegen eind 2019: 90
Recurrent materiaal
·       Bedrijfsrichtlijkenen
·       QHSSE
·       Recurrente treainingen zoals baggercursussen, DMS, IT, andere software
·       Inducties (projectsites & opslagplaatsen).
Expert academy: Finex portal (financial project and contact information): data and reports, ITA, Links, Tools, …. (test spec IT roll out)
Vraag naar soft-skills and Gamification (Check Marloes, Elizabeth interest: GC, Spain…)


No comments:

Post a Comment